Els nostres serveis

Us oferim els nostres serveis en múltiples camps i us oferim fer ús de tot el nostre coneixement i dilatada experiència per aconseguir que les vostres necessitats siguin cobertes.

 


Laborals

Departament format per 6 professionals que dedicaran tots els seus coneixements a proposar-vos el millor assessorament i gestió.

Assessorament laboral general

Assessorament laboral general

Creació d'empresa i auditories laborals

Creació d'empresa i auditories laborals

Càlcul i tramitació de liquidació dassegurances socials

Càlcul i tramitació de liquidació dassegurances socials

Departament propi d'estrangeria

Departament propi d'estrangeria

Representacions i assistència

Representacions i assistència

A Serveis de Conciliació Individuals, així com a jutjats socials i tribunals darbitratge

Càlcul i elaboració de rebuts salarials

Càlcul i elaboració de rebuts salarials

Amb la gestió pertinent de tota mena d'incidències

Sol·licitud i tramitació de prestacions

Sol·licitud i tramitació de prestacions

Siguin atur, capitalitzacions, jubilacions, viduïtat i orfandat

Sol·licitud i tramitació d'incapacitat

Sol·licitud i tramitació d'incapacitat

Tant permanent com parcial, total, absoluta o gran invalidesa

Representació davant de la inspecció de treball

Representació davant de la inspecció de treball

Negociacions col·lectives i tancament d´empresa mitjançant E.R.O.

Negociacions col·lectives i tancament d´empresa mitjançant E.R.O.