Els nostres serveis

Us oferim els nostres serveis en múltiples camps i us oferim fer ús de tot el nostre coneixement i dilatada experiència per aconseguir que les vostres necessitats siguin cobertes.

 


Jurídics

Dedicats a la defensa dels interessos dels nostres clients a l'àmbit civil, penal, processal, mercantil i eclesiàstic.

Dret Mercantil i Societari

 • Constitució i liquidació de societats
 • Fusions-escissions
 • Contractes mercantils
 • Negociacions extrajudicials

Dret successori

 • Assessorament i planificació
 • Reclamacions de legítimes
 • Expedients de declaració d'hereus

     

Dret de família

 • Separacions i divorcis
 • Incapacitacions
 • Nomenaments tutelars
 • Nul·litats eclesiàstiques

Dret immobiliari i registral

 • Declaracions d'obra nova i divisió horitzontal
 • Contractes de lloguers
 • Arrendaments i desnonaments