Els nostres serveis

Us oferim els nostres serveis en múltiples camps i us oferim fer ús de tot el nostre coneixement i dilatada experiència per aconseguir que les vostres necessitats siguin cobertes.

 


Fiscals

Podem oferir-vos assessorament, assistència, gestió i tramitació perquè complir amb les vostres obligacions fiscals sigui molt més senzill.

Assessorament i planificació fiscal

Assessorament i planificació fiscal

Gestió i tramitació d'impostos

Gestió i tramitació d'impostos

Declaració de renda, patrimoni i societats

Declaració de renda, patrimoni i societats

Estimació objectiva: Mòduls

Estimació objectiva: Mòduls

Directa simplificada

Directa simplificada

IVA

IVA

Procediments tributaris

Procediments tributaris

Assistència en inspeccions tributàries

Assistència en inspeccions tributàries

preparació de recursos i reclamacions a la via economicoadministrativa