Els nostres serveis

Us oferim els nostres serveis en múltiples camps i us oferim fer ús de tot el nostre coneixement i dilatada experiència per aconseguir que les vostres necessitats siguin cobertes.


Comptables

Per a societats o negocis individuals podem oferir una gran varietat de serveis comptables, d'assessorament a gestió integral.

Anàlisi prèvia de les necessitats comptables

Anàlisi prèvia de les necessitats comptables

Elaboració de comptabilitats financeres

Elaboració de comptabilitats financeres

I presentació d'informes

Projecció comptable per maximitzar els avantatges fiscals

Projecció comptable per maximitzar els avantatges fiscals

Obligacions legals en matèria comptable

Obligacions legals en matèria comptable

Formulació de comptes anuals, legalització i manteniment de llibres oficials i formulació dels llibres de I.V.A

Declaracions mensuals o trimestrals

Declaracions mensuals o trimestrals

D'obligacions formals davant d'organismes públics

Confecció i presentació de limpost de societats

Confecció i presentació de limpost de societats